CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Đăng kí học: 18, 653 sinh viên
Đã tốt nghiệp: 7,000 + sinh viên
Độ tuổi theo học: Từ 21 đến 60 tuổi

Trình độ đầu vào: Từ THPT đến sau đại học, 21% THPT, 34%TC–CĐ, 38% ĐH, 7% SĐH (Thạc sĩ, Tiến sĩ).

Khai giảng khóa đầu tiên : Từ năm 2008

ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTTNhập họ và tên của bạnNhập ngày sinh của bạnNhập thông tinNhập tên lớp của bạnNhập địa điểm học của bạnNhập Cố vấn học tập phụ trách của bạn

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại: 03 1351 1061 - 03 1863 0568