KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG 2024

KẾ HOẠCH NHẬP HỌC, KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA THEO PHƯƠNG THỨC E-LEARNING (EHOU) NĂM 2024

khai giảng trực tuyến 2024

Ngoài lịch Nhập học và Khai giảng trên, sinh viên mong muốn theo học Kế hoạch của cá nhân vui lòng liên hệ với Cán bộ Bộ phận Tuyển sinh của Trung tâm Đào tạo Trực tuyến, Trường Đại học Mở Hà Nội để được hỗ trợ.

Hotline: 0243 623 1058      Email: [email protected]