CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ

Thời gian đào tạo:Được tính từ ngày có quyết định công nhận sinh viên. Sau khi có kết quả xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ (đối với sinh viên có bằng TC, CĐ, ĐH trở lên), sinh viên sẽ được tư vấn đăng ký KHHT toàn khóa phù hợp, đảm bảo khung thời gian đào tạo tối đa và tối thiểu theo qui định.

Học phí:
+ Học phí môn học chương trình EHOU: 493.000đ/ 1 tín chỉ

Xem chi tiết

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 137 tín chỉ

Thời gian đào tạo: Được tính từ ngày có quyết định công nhận sinh viên. Sau khi có kết quả xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ (đối với sinh viên có bằng TC, CĐ, ĐH trở lên), sinh viên sẽ được tư vấn đăng ký KHHT toàn khóa phù hợp, đảm bảo khung thời gian đào tạo tối đa và tối thiểu theo qui định.

Học phí:
+ Học phí môn học chương trình EHOU: 493.000đ/ 1 tín chỉ

Xem chi tiết

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ

Thời gian đào tạo:Được tính từ ngày có quyết định công nhận sinh viên. Sau khi có kết quả xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ (đối với sinh viên có bằng TC, CĐ, ĐH trở lên), sinh viên sẽ được tư vấn đăng ký KHHT toàn khóa phù hợp, đảm bảo khung thời gian đào tạo tối đa và tối thiểu theo qui định.

Học phí:
+ Học phí môn học chương trình EHOU: 493.000đ/ 1 tín chỉ

Xem chi tiết

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 141 tín chỉ

Thời gian đào tạo:Được tính từ ngày có quyết định công nhận sinh viên. Sau khi có kết quả xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ (đối với sinh viên có bằng TC, CĐ, ĐH trở lên), sinh viên sẽ được tư vấn đăng ký KHHT toàn khóa phù hợp, đảm bảo khung thời gian đào tạo tối đa và tối thiểu theo qui định.

Học phí:
+ Học phí môn học chương trình EHOU: 493.000đ/ 1 tín chỉ

Xem chi tiết

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ

Thời gian đào tạo:Được tính từ ngày có quyết định công nhận sinh viên. Sau khi có kết quả xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ (đối với sinh viên có bằng TC, CĐ, ĐH trở lên), sinh viên sẽ được tư vấn đăng ký KHHT toàn khóa phù hợp, đảm bảo khung thời gian đào tạo tối đa và tối thiểu theo qui định.

Học phí:
+ Học phí môn học chương trình EHOU: 493.000đ/ 1 tín chỉ

Xem chi tiết

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 137 tín chỉ

Thời gian đào tạo:Được tính từ ngày có quyết định công nhận sinh viên. Sau khi có kết quả xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ (đối với sinh viên có bằng TC, CĐ, ĐH trở lên), sinh viên sẽ được tư vấn đăng ký KHHT toàn khóa phù hợp, đảm bảo khung thời gian đào tạo tối đa và tối thiểu theo qui định.

Học phí:
+ Học phí môn học chương trình EHOU: 493.000đ/ 1 tín chỉ

Xem chi tiết

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 137 tín chỉ

Thời gian đào tạo:Được tính từ ngày có quyết định công nhận sinh viên. Sau khi có kết quả xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ (đối với sinh viên có bằng TC, CĐ, ĐH trở lên), sinh viên sẽ được tư vấn đăng ký KHHT toàn khóa phù hợp, đảm bảo khung thời gian đào tạo tối đa và tối thiểu theo qui định.

Học phí:
+ Học phí môn học chương trình EHOU: 493.000đ/ 1 tín chỉ

Xem chi tiết

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 137 tín chỉ

Thời gian đào tạo:Được tính từ ngày có quyết định công nhận sinh viên. Sau khi có kết quả xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ (đối với sinh viên có bằng TC, CĐ, ĐH trở lên), sinh viên sẽ được tư vấn đăng ký KHHT toàn khóa phù hợp, đảm bảo khung thời gian đào tạo tối đa và tối thiểu theo qui định.

Học phí:
+ Học phí môn học chương trình EHOU: 493.000đ/ 1 tín chỉ

Xem chi tiết

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 137 tín chỉ

Thời gian đào tạo:Được tính từ ngày có quyết định công nhận sinh viên. Sau khi có kết quả xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ (đối với sinh viên có bằng TC, CĐ, ĐH trở lên), sinh viên sẽ được tư vấn đăng ký KHHT toàn khóa phù hợp, đảm bảo khung thời gian đào tạo tối đa và tối thiểu theo qui định.

Học phí:
+ Học phí môn học chương trình EHOU: 493.000đ/ 1 tín chỉ

Xem chi tiết

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ

Thời gian đào tạo:Được tính từ ngày có quyết định công nhận sinh viên. Sau khi có kết quả xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ (đối với sinh viên có bằng TC, CĐ, ĐH trở lên), sinh viên sẽ được tư vấn đăng ký KHHT toàn khóa phù hợp, đảm bảo khung thời gian đào tạo tối đa và tối thiểu theo qui định.

Học phí:
+ Học phí môn học chương trình EHOU: 493.000đ/ 1 tín chỉ

Xem chi tiết

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 137 tín chỉ

Thời gian đào tạo:Được tính từ ngày có quyết định công nhận sinh viên. Sau khi có kết quả xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ (đối với sinh viên có bằng TC, CĐ, ĐH trở lên), sinh viên sẽ được tư vấn đăng ký KHHT toàn khóa phù hợp, đảm bảo khung thời gian đào tạo tối đa và tối thiểu theo qui định.

Học phí:
+ Học phí môn học chương trình EHOU: 493.000đ/ 1 tín chỉ

Xem chi tiết

VÌ SAO LỰA CHỌN HỌC TRỰC TUYẾN ?

 • Học mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.
 • Học tập trên công nghệ Elearning hiện đại.
 • Học liệu đa dạng, thuận tiện, dễ tiếp thu.
 • Giảng viên có kinh nghiệm chuyên môn cao giải đáp online.
 • Đội ngũ hỗ trợ, trách nhiệm, nhiệt tình.

Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại

024 3623 1058

lợi ích học trực tuyến
 • 18653
  +
  SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC
 • 10000
  +
  SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP
 • 30+ Địa điểm học và thi trên toàn quốc.
 • Độ tuổi sinh viên theo học từ 21 đến 60 tuổi.
 • Khai giảng khóa đầu tiên : Từ năm 2008.
TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO
Trung học phổ thông
21%
Trung cấp - Cao Đẳng
34%
Đại học
38%
Sau Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ)
7%
tuuyeern sinh học trực tuyến

FAQ

Chương trình đào tạo Trực tuyến của Trường Đại học Mở Hà Nội hoạt động theo:
- Theo Thông Số: 10/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 4 năm 2017. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Qui định về tổ chức và quản lý đào tạo đại học từ xa của Trường Đại học Mở Hà Nội (số 4004/2021/QĐ-ĐHM ngày 09/08/2021).
- Để tham gia học trực tuyến (e-learning), anh/chị cần chuẩn bị thiết bị học tập bao gồm máy vi tính (laptop), thiết bị di động (máy tính bảng, smartphone) và các thiết bị hỗ trợ như tai nghe, microphone và webcam. Lưu ý các thiết bị phải được kết nối internet.

- Loại hình đào tạo Từ xa/Trực tuyến không có đào tạo cấp bằng thứ 2 (văn bằng 2) hay liên thông.
- Người có nhu cầu học đã có bằng Trung cấp, Cao đẳng, Đại học được học thêm (tại Chương trình EHOU) bằng Đại học với thời gian đào tạo tối thiếu từ 1,5 đến 3,5 năm (căn cứ vào văn bằng khi xét tuyển và dựa trên bảng điểm người học đã tích lũy theo quy định).
- Việc truyền thông chương trình EHOU của Trung tâm Đào tạo Trực tuyến, Trường Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh "văn bằng 2", "liên thông" là sai so với thông tin tuyển sinh và quy định của Trường Đại học Mở Hà Nội.

- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ công chức, những người đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, lực lượng vũ trang (đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương)
- Thời gian học: 24/24 người học chủ động thời gian học trên hệ thống và hoàn thành bài tập (đủ điều kiện) sẽ được tổ chức thi hết học phần
- Đội ngũ hỗ trợ: Cố vấn học tập và Chủ nhiệm lớp nhắc nhở trong quá trình học

- Sinh viên được miễn học, miễn thi môn đại cương đã tích lũy tại văn bằng đã học (sau khi hoàn thành thủ tục xét miễn học phần và có Quyết định).
- Việc xét miễn môn được tiến hành liên tục trong khóa học. Căn cứ vào kết quả và số lượng môn học được xét miễn, sinh viên được hướng dẫn sắp xếp theo học những khóa học phù hợp nhằm rút ngắn thời gian đào tạo theo quy định.

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp văn bằng Đại học với ngành Ngôn ngữ Anh; Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin và Cử nhân ngành: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật, Luật Kinh tế, Quản trị Dịch vụ và Du lịc lữ hành, Quản trị khách sạn và Thương mai điện tử.
- Sinh viên tốt nghiệp được học tiếp các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Tin tức mới nhất