GIỚI THIỆU CHUNG

(Tên tiếng Anh: E-learning Center – ELC-HOU)

Ngày thành lập

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến được thành lập ngày 28 tháng 7 năm 2009 (theo Quyết định số 306/QĐ-ĐHM-TC của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội nay đổi tên thành Trường Đại học Mở Hà Nội).

Chức năng – Nhiệm vụ

  • Tổ chức triển khai đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến (E-learning) theo quy định;
  • Tư vấn, đề xuất các giải pháp cho Nhà trường về tổ chức triển khai đào tạo trực tuyến;
  • Hợp tác, liên kết với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân trong và ngoài nước trong nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các chương trình đào tạo E-learning;
  • Thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học khác được nhà trường giao.

Mục tiêu đào tạo

  • Mở cơ hội học tập cho mọi người, mọi lúc, mọi nơi với phương thức học tập trực tuyến (eLearning)
  • Tổ chức các khoá đào tạo đại học từ xa theo phương thức trực tuyến đảm bảo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo hệ chính quy
  • Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu và sử dụng CNTT của người học.

Địa điểm làm việc:

·       Phòng A3.3 – Tầng 3 – B101 – Phố Nguyễn Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội

        Điện thoại: 024 3623 1741/1474        

Địa điểm học và thi trên toàn quốc