Lợi ích học tập E-learning

Sinh viên được tiếp cận với một phương thức học tập hiện đại, được học các môn học trong chương trình đào tạo chính qui trên môi trường lớp học trực tuyến có nội dung giảng dạy và các hệ thống phục vụ học tập như: Diễn đàn trao đổi thảo luận (Forum), Hỗ trợ học tập (H113), lớp học trực tuyến (VClass); được phát triển kỹ năng sử dụng Internet để tự học, tự nghiên cứu;

Sinh viên học online là chủ yếu, vì vậy có thể học ở mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Sinh viên có thể chủ động sắp xếp thời gian học.

Sinh viên được hỗ trợ thường xuyên với đội ngũ cố vấn học tập, hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình học tập. Thay vì sinh viên đến trường hỏi và làm thủ tục hành chính, sinh viên học e-learning được hỗ trợ học tập, thủ tục hành chính trực tiếp, qua điện thoại, mail trong quá trình học: qua thông báo, tin nhắn trên trang học tập;

Học liệu được biên soạn dành cho người tự học với nội dung được trình bày cô đọng, xúc tích, dễ tiếp thu; học liệu được trình bày dưới nhiều dạng (Richmedia, Mp3, text) để thuận tiện cho sinh viên, sinh viên có thể xem trực tiếp trên mạng hoặc tải miễn phí về máy tính cá nhân để học. Các bài giảng trực tuyến đều được ghi lại để sinh viên không tham gia buổi học trực tuyến cũng có thể vào xem.

Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm đào tạo từ xa trực tuyến tham gia giảng dạy và hướng dẫn học thông qua diễn đàn thảo luận môn học (giải đáp online trong vòng 3 ngày), lớp học trực tuyến theo lịch và lớp học tập trung;

Sinh viên được làm các bài Luyện tập, bài Kiểm tra ngay trên hệ thống; Kết quả học tập được ghi nhận trực tiếp khách quan trên hệ thống, sinh viên xem trực tiếp kết quả học tập của mình trên hệ thống ngay trong quá trình học;

Sinh viên sau khi học xong môn học trên hệ thống có thể tích lũy kết quả học tập và được hỗ trợ sắp xếp địa điểm thi kết thúc môn học của Trường Đại học Mở Hà Nội theo đăng ký;

Sinh viên được tham gia các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động phong trào do nhà trường tổ chức.