Ngành Quản trị khách sạn

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân Quản trị khách sạn có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có kiến thức cơ bản và bổ trợ về kinh tế, quản lý và kinh doanh; có kiến thức toàn diện và chuyên sâu về quản trị  khách sạn; làm tốt công tác phục vụ và quản lý trong các loại hình cơ sở lưu trú và các đơn vị hành chính sự nghiệp trong ngành du lịch, khách sạn.

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ

Thời gian đào tạo: Được tính từ ngày có quyết định công nhận sinh viên. Sau khi có kết quả xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ (đối với sinh viên có bằng TC, CĐ, ĐH trở lên), sinh viên sẽ được tư vấn đăng ký KHHT toàn khóa phù hợp, đảm bảo khung thời gian đào tạo tối đa và tối thiểu theo qui định.

Học phí:
+ Học phí môn học chương trình EHOU: 448.000đ/ 1  tín chỉ

Chương trình học tập: Xem chi tiết tại đây