Ngành Quản trị kinh doanh

Mục tiêu đào tạo: 

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh; những kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp như quản trị nhân sự, marketing, quản trị chất lượng, quản trị tài chính, quản trị sản xuất, …; có khả năng phân tích, xử lý thông tin kinh tế để hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh cũng như đề xuất những giải pháp; biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới.

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 137 tín chỉ

Thời gian đào tạo: Được tính từ ngày có quyết định công nhận sinh viên. Sau khi có kết quả xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ (đối với sinh viên có bằng TC, CĐ, ĐH trở lên), sinh viên sẽ được tư vấn đăng ký KHHT toàn khóa phù hợp, đảm bảo khung thời gian đào tạo tối đa và tối thiểu theo qui định.

Học phí:
+ Học phí môn học chương trình EHOU: 493.000đ/ 1  tín chỉ

Chương trình học tập: Xem chi tiết tại đây