Ngành Thương mại điện tử

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân ngành Thương mại Điện tử có trí tuệ và nhân cách tốt đồng thời có kiến thức toàn diện ở trình độ đại học về lĩnh vực kinh tế, quản lý và am hiểu về công nghệ thông tin, thông thạo ngoại ngữ; có kiến thức chuyên môn, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu cần thiết để định hướng, tổ chức, điều hành quá trình kinh doanh thông qua các phương tiện điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế xã hội trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 137 tín chỉ

Thời gian đào tạo: Được tính từ ngày có quyết định công nhận sinh viên. Sau khi có kết quả xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ (đối với sinh viên có bằng TC, CĐ, ĐH trở lên), sinh viên sẽ được tư vấn đăng ký KHHT toàn khóa phù hợp, đảm bảo khung thời gian đào tạo tối đa và tối thiểu theo qui định.

Học phí:
+ Học phí môn học chương trình EHOU: 448.000đ/ 1  tín chỉ

Chương trình học tập: Xem chi tiết tại đây