đại học trực tuyến
EHOU 28/06/2016
Khánh thành phòng học trực tuyến và khai giảng chương trình đào tạo đại học trực tuyến

Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức khánh thành, bàn giao phòng học và khai giảng các lớp đại học hệ từ xa trực tuyến vào sáng 26/6/2016 tại Trường trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và tại chức Ninh Bình. Ông Tống Quang Thìn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ …